PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA SMA ISLAM AL - AZHAR BUMI SERPONG DAMAI - KOTA TANGERANG SELATAN

Raden Yeti Sumiaty

Abstract


ABSTRAK

 

Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan gaya kepimpinan Sekolah Tinggi Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai-Selatan Tangerang, untuk menentukan prestasi pekerja di Sekolah Tinggi Islam Al-Azhar Serpong Damai-Selatan Tangerang untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gaya kepimpinan terhadap prestasi pekerja di Sekolah Tinggi Islam Al-Azhar Serpong Damai, Bandar Tangerang Selatan. Kaedah dalam kajian ini adalah menggunakan regresi linier berganda, dengan tahap ujian asumsi klasik (normality data, multicollinearity dan heteroscedasticity), koefisien penentuan, analisis koefisien regresi berganda linear dan ujian signifikan (t dan F). Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan soal selidik kepada responden, iaitu pekerja di Sekolah Tinggi Islam Al-Azhar Serpong Damai - Tangerang Selatan, berjumlah 100 orang pekerja. Keputusan menunjukkan bahawa gaya kepimpinan yang diterima pakai oleh para pemimpin Sekolah Al-Azhar adalah kuat. Ini dapat dilihat dari responden atau tanggapan responden yang setuju dan setuju dengan soalan yang mencerminkan pelbagai jenis gaya kepimpinan, dengan magnitud 72.46% (SS + S = 22.46% + 50% = 72, 46%), baki 27.54% disebabkan oleh faktor lain. Dari hasil pengiraan di atas dapat disimpulkan bahawa prestasi pekerja di Sekolah Al-Azhar adalah kuat. Ini dapat dilihat dari responden atau tanggapan responden yang menyatakan dengan tegas setuju dan bersetuju dengan soalan-soalan yang mencerminkan prestasi pekerja, manakala jumlah 75.22% (SS; 25.65% + S; 49.57% = 75, 22%), baki 24.78% disebabkan oleh faktor lain. Pengaruh gaya kepimpinan terhadap prestasi pekerja di Sekolah Al-Azhar dapat dilihat dari magnitud nilai rxy 0.68, yang menunjukkan kesan pemboleh ubah X pada pemboleh ubah Y adalah kuat. Ujian penting dengan ujian t ialah t hitung> t jadual atau 6.18> 1.68. Ini bermakna keputusan pengiraan ujian serentak menunjukkan terdapat pengaruh gaya kepimpinan yang signifikan terhadap prestasi pekerja Sekolah Tinggi Islam Al-Azhar.

 

Kata kunci: gaya kepemimpinan, kinerja karyawan.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.32493/smk.v2i3.3486

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal SeMaRaK : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat - Tangerang Selatan Banten 15417

Telp/Fax: (021) 7412566
Handphone: +6285880118922
E-mail: jurnalsemarak.unpam@gmail.com


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.