Vol 5, No 2 (2022)

Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi

Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Vol. 5 No. 2 April 2022

Table of Contents

 
Cover Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Vol. 5 No. 2 April 2022
 
Daftar Isi Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Vol. 5 No. 2 April 2022

Article

Fransisco Fransisco, Faris Akbar, Sischa Kurniasari, Muhammad Ibnu Hibban, Teti Desyani, Endar Nirmala
85-90
Irpan Kusyadi, Sri Mulyati, Anggit Prastika Setiany, Dian Noviyanto, Siti Aisah
91-96
Endar Nirmala, Yulianti Yulianti, Aqidatul Izzah Chairul, Ajeng Rohmatun Nazilah, Ricky Nur Oktavianto, Khairani Fadhilla
97-101
Ayu Sri Wulandari, Ahmad Saepudin, Meitasya Putri Kinanti, Ziki Sudesi, Aries Saifudin, Yulianti Yulianti
102-109
Teti Desyani, Sri Mulyati, Egi Kurnianto, Kamaludin Kamaludin, Nur Afifah, Siti Nur Indah Fauziah
110-114
Sri Mulyati, Irpan Kusyadi, Sulthon Aulia Azis Akbar, Alex Saputra, Henriansyah Hidayat
115-119
Muhammad Nurul Huda, Muhammad Burhan, Ahmad Satibi, Helmy Agus Pradita, Aries Saifudin, Irpan Kusyadi
120-127
Aries Saifudin, Teti Desyani, Antomy Amsyah, Abdul Jalil, Luthtiansyah Luthtiansyah, M. Virzy Ardiansyah
128-131
Ali Basir, Aries Saifudin
139-144
Yulianti Yulianti, Endar Nirmala, Fernando David Hence Rotty, Eva Fauziah, Rizky Chaesar, Muhammad Rafif Misbahuddin
132-138